اعضای محترم باشگاه،

 

جهت افتتاح حساب و دریافت کارت عضویت میتوانید به نزدیکترین شعبه بانک پاسارگاد مراجعه فرمائید.

 

اعضای باشگاه درصورت انجام موارد ذکر شده در جدول زیر کارت عضویت خود را دریافت خواهند کرد:

 

 

 

اعضای کلاسیک (سبز): 

پس از کسب اطمینان از ثبت حداقل 1500 امتیاز کارت (Tier Miles) در حساب خود از طریق سایت باشگاه ،  به نزدیکترین شعبه بانک پاسارگاد مراجعه نموده و با کد 8290 افتتاح حساب نماید. 

 

ضمنا شما بایستی مبلغ 10000 تومان (هزینه صدور کارت) را به شماره حساب 326 – 8100 – 10476854 – 1  نزد بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام بابت صدور کارت ماهان با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره عضویت 9 رقمی خود پرداخت نمائید تا کارت عضویت برایتان صادر گردد. پس از 10 روز جهت دریافت کارت مجددا به شعبه خود مراجعه نمائید.

 

مدارک لازم جهت افتتاح حساب: اصل و کپی کارت ملی ، اصل و کپی شناسنامه و شماره عضویت در باشگاه.

 

درصورت پرداخت نکردن مبلغ 10000 تومان ، کارت برای اعضای صادر نخواهد شد.

 

 

1

 

اعضای نقره ای: 

پس از کسب اطمینان از ثبت 25000 امتیاز کارت (Tier Miles) در حساب خود از طریق سایت باشگاه ،  به نزدیکترین شعبه بانک پاسارگاد مراجعه نموده و با کد 8290 افتتاح حساب نماید. 

 

ضمنا شما بایستی  مبلغ 10000 تومان  (هزینه صدور کارت) را به شماره حساب 326 – 8100 – 10476854 – 1  نزد بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام بابت صدور کارت ماهان با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره عضویت 9 رقمی خود پرداخت نمائید تا کارت عضویت برایتان صادر گردد. پس از 10 روز جهت دریافت کارت مجددا به شعبه خود مراجعه نمائید.

 

مدارک لازم جهت افتتاح حساب: اصل و کپی کارت ملی ، اصل و کپی شناسنامه و شماره عضویت در باشگاه.

 

درصورت پرداخت نکردن مبلغ 10000 تومان ، کارت برای اعضای صادر نخواهد شد.